Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan sekä mahdollisuuksistaan palata työmarkkinoille.
Milloin työkokeilua kannattaa harkita?

-> Henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän haluaa työkokemusta
-> Suunnittelee alan vaihtoa ja haluaa kokeilla kiinnostavan alan ammattia
-> Tutustuu lähempää yrittäjyyteen
-> On ollut pitempään poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai sairauden takia ja työkokeilulla selvitetään onko henkilön osaaminen ajan tasalla tai tarviitseeko hän tukea työkyvyn saavuttamiseksi
-> On ollut ulkomailla ja selvitetään edellytyksiä työllistyä Suomessa ja millaisia palveluja siihen tarvitsee

Työkokeilun järjestäjänä voi olla

-> yritys
-> yksityinen elinkeinonharjoittaja
-> yhteisö (esim. kunta tai yhdistys)
-> säätiö tai valtion virastolaitos
-> työpaja

Työkokeilun aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työkokeilusta työllistymissuunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Voit saada myös korvaukseksi osallistumispäiviltä kulukorvausta (mm. ruoka, matka). Jos et saa sitä työttömyysetuuden maksajalta, TE-toimisto voi maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta.
Ole yhteydessä TE-toimistoosi työkokeilumahdollisuuksista.
Tarkemmat käytännöt ja säännökset työkokeilusta.