Yliopistoissa opetuksen lähtökohtana on tieteellinen tai taiteellinen tutkimus. Lukion tai ammatillisen koulutuksen jälkeen voit hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Yliopistoon hakevan ei tarvitse olla ylioppilas. Myös ammatillisen perustutkinnon suorittanut voi hakea yliopistoon. Yliopistot päättävät opiskelijaksi ottamisesta. Yliopistoon valitaan yleensä todistusten ja valintakokeen perusteella. Yliopistot laativat valintaperusteensa yleensä tiedekunnittain tai koulutuksittain.

Lähimmät yliopistotason koulutukset löytyvät Porista. Porin yliopistokeskus on noin 2 500 opiskelijan, 170 asiantuntijan ja neljän yliopiston muodostama, verkostomaisesti toimiva monitieteinen tiede- ja taideyhteisö.
Yliopistokeskuksessa toimivat yliopistot ja niiden tutkimus-/koulutusalat ovat: Aalto-yliopisto (taide ja media), Tampereen teknillinen yliopisto (tekniikka ja talous), Tampereen yliopisto (sosiaalitieteet) sekä Turun yliopisto (kauppatieteet, kulttuurituotanto ja maisemantutkimus). Tutkintotavoitteisten kandidaatin-, maisterin ja tohtorin opintojen ohella Porissa voi opiskella myös avoimessa yliopistossa ja täydennyskoulutuksessa.

Yliopistokeskuksen osoite on Pohjoisranta 11 A, 28100 Pori.