Jos jäät työttömäksi tai opintosi päättyvät eikä sinulla ole työpaikkaa, ilmoittaudu heti työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi TE- palveluiden ohjeiden mukaan. Sen jälkeen voit hakea työttömyysturvaa joko työttömyyskassasta tai Kelasta.
3. Työvoimapoliittinen lausunto. Ilmoittaudu heti työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi TE-palveluiden ohjeiden mukaan. Sen jälkeen voit hakea työttömyysturvaa joko työttömyyskassasta tai Kelasta. Työttömyysetuuksia maksetaan vain ajalta, jolloin olet työnhakijana TE-palvelussa. TE-palvelu myös antaa Kelalle lausunnon siitä, täyttyvätkö edellytykset tuen maksamiseen.
5. Oletko yli 25-vuotias ja ammattikoulutettu? Työttömyysetuutta voi saada 17–64-vuotias Suomessa asuva työtön työnhakija, joka on työkykyinen, työmarkkinoiden käytettävissä ja taloudellisen tuen tarpeessa.

Jos työttömyys jatkuu


1. Ilmoita työttömyyden jatkumisesta. Täytät 4 viikon välein työttömyysajan ilmoituksen.
2. Peruspäivärahaa 400 päivää. Peruspäivää maksetaan yleensä enintään 400 päivää. Sen jälkeen voit hakea työmarkkinatukea. Lue lisää peruspäivärahasta. Lue myös kelan työttömät sivuilta lisää aiheesta.