Oppisopimus tarkoittaa määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jonka aikana opiskellaan lisäksi joko ammattioppilaitoksessa tai aikuiskoulutuskeskuksessa. Opinnot ja työssä oppiminen tukevat toisiaan.
Oppisopimuskoulutukseen voivat hakeutua esimerkiksi ne henkilöt, jotka ovat kokonaan ilman ammatillista peruskoulutusta. Koulutettava etsii itse itselleen oppisopimuspaikan. Tähän saa apua työ- ja elinkeinotoimistosta.

Opiskelija ja työnantaja solmivat oppisopimuksen, josta käy ilmi sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus, suoritettava tutkinto sekä palkkauksen perusteet. Sopimuksessa määritellään myös keskeiset työtehtävät, tietopuolisen opetuksen järjestäjä ja opintojen ajoittuminen koulutusajalle, vastuulliset työpaikkakouluttajat, työnantajalle maksettavan korvauksen määrä sekä muut opintojen kannalta tarpeelliset seikat.

Tehdyn sopimuksen hyväksyy aina koulutuksen järjestäjä, eli oppisopimustoimisto tai oppisopimuskoulutusta järjestävä oppilaitos. Oppisopimuksessa noudatetaan alaa koskevaa työehtosopimusta. Osana koulutusta tulee järjestää mahdollisuus suorittaa näyttötutkinto.

Oppisopimuskoulutus tulee suorittaa asianmukaisesti. Osallistumalla säännöllisesti vaadittaviin tietopuolisiin opetuksiin ja tekemällä vaaditut tehtävät työnantajan valvonnan alaisena saa itselleen vahvan osaamispohjan tulevaisuutta varten.

Katso lisää oppisopimuksesta Oppisopimus.fi - sivustolta (löydät sivulla myös lähimmän oppisopimustoimiston) ja Opetushallituksen nettisivuilta.

Haluatko tietää lisää eri aloista ja tutkinnoista? Etsiä ajankohtaisia koulutuksia? Hae koulutusta läänisi tai kuntasi alueelta sekä tutkinnon, ammatin tai oppilaitoksen nimellä täältä: Opintopolku.fi