Seksuaalisuus on termi jonka yhdistämme automaattisesti seksiin, mutta oletko miettinyt mitä muuta itse seksuaalisuus on?

"Seksuaalisuus ei ole jotain mihin uskomme, se ei myöskään ole jotain mitä meille on opetettu. Ei ole olemassa vain yhtä, vaan enemminkin monia seksuaalisuuksia." -Albert Rams-

WHO eli Maailman terveysjärjestö selittää seksuaalisuuden seuraavalla tavalla:


"Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa, ja se käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen ja mielihyvän sekä koko seksuaalisen kehityksen järjen, tunteen ja biologian tasoilla. Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, halut, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, oppiminen, tutkiminen, leikki, roolit ja suhteet. Vaikka seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki nämä ulottuvuudet, ihminen ei aina koe tai ilmennä niitä kaikkia. Biologiset, psykologiset, sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, eettiset, lailliset, historialliset, uskonnolliset ja hengelliset tekijät vaikuttavat vuorovaikutuksessa seksuaalisuuteen."

Lue lisää seksuaalisuudesta täältä.

Kun sukupuoli tuntuu väärältä - 16-vuotias genderfluid-nuori löysi itsensä vertaistuen avulla


YLE-uutiset kertovat nuoren matkasta itsensä löytämiseen oikean vertaistuen avulla. Nuori jakaa oman matkansa ja kokemiaan tunteita tämän itsetutkiskelun aikana.

Genderfluid eli muunsukupuolisuus


Muunsukupuolisen sukupuoli-identiteetti voi olla vaihteleva ja liukuva jaksottain: englannin kielessä tästä käytetään usein käsitettä gender fluid (suomeksi esimerkiksi sukupuolijoustava). Muunsukupuolisella voi olla myös kokemus useista sukupuolista rinnakkain.

Lue lisää alapuolelta.

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus


Sukupuolisuus ja muunsukupuolisuus

Sukupuolisuus voidaan määritellä sukupuolisena olentona elämiseksi ja sukupuolen ilmentämiseksi. Yleensä sukupuolisuudesta puhuttaessa sillä tarkoitetaan ihmisten ruumiillisten ominaisuuksien mukaan määräytyvää jakoa joko miehiin tai naisiin. Tällainen jaottelu ei kuitenkaan kata sukupuolen moninaisuutta, sillä sukupuoli ja sukupuolisuus eivät ole niin yksinkertaisia asioita kuin mitä usein halutaan olettaa. Nimittäin hormonit, kromosomit ja elimistön rakenteelliset olosuhteet voivat vaikuttaa yksilöön sillä tavoin, ettei ilmentyvä ja/tai koettu sukupuoli ole esim. yksiselitteisesti joko naiselle tai miehelle tyypillinen. Myös ihminen voi itse kokea sukupuolensa toisin, kuin miten hänen ympäristönsä sen määrittelee. Siinä voi olla monenlaisia ulottuvuuksia, joillakin ihmisillä se voi myös vaihdella, kun taas toisilla ihmisillä se pysyy samana koko elämän ajan.

Kun puhutaan muunsukupuolisuudesta, tarkoitetaan sukupuoli-identiteettiä, joka ei ole yksiselitteisesti miehen tai naisen identiteetti, vaan näiden yhdistelmä tai jotakin aivan muuta. Toiset käyttävät muunsukupuolisuus-sanaa yleiskäsitteenä erilaisille sukupuolille. Monille muunsukupuolisuus on myös henkilökohtainen, omaa sukupuolta kuvaava käsite. Aiemmin suomen kielessä on käytetty käsitettä transgender samasta asiasta. Osalle transgender kuvaa edelleenkin omaa sukupuolta. Toisin kuin suomen kielessä, englannin kielessä transgender -termiä käytetään usein kattokäsitteenä tarkoittamaan kaikkia transihmisiä. Muunsukupuolisuus -käsite on syntynyt tarpeesta selkeään suomenkieliseen käsitteeseen, jolla kuvata kokemusta sukupuolesta, joka ei mahdu kaksinapaiseen nais-miesjakoon. Lue lisää muunsukupuolisuudesta Transtukipisteen sivuilta.

Seksuaalinen suuntautuminen

Seksuaalinen suuntautuminen on ominaisuus, joka kertoo siitä, kehen ihminen ihastuu, rakastuu, tuntee emotionaalista tai eroottista vetovoimaa. Seksuaalinen suuntautuminen määritellään tunteiden kohteen ja oman sukuppuolen pohjalta, mikä ei tee siitä aina yksiselitteistä asiaa. Seksuaalinen suuntautumisen moninaisuus on käsite, jolla viitataan koko siihen suuntautumisten kirjoon, mitä ihmisellä on. Seksuaalivähemmistöistä käytetään joskus lyhennettä hlb (homot, lesbot, biseksuaaliset). Seksuaalisia suuntautumisia on kuitenkin paljon enemmän kuin vain nuo kolme yleisimmin tunnettua heteroiden vierellä.

Olenko sateenkaarinuori? Käy lukemassa sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyen lisää Setan sivuilla.

SateenkaaritukipalveluitaMikä on Sinuiksi-chat? Se on Tukinetin järjestämä vertaisryhmä netissä. Se on perustettu siksi, jotta jokaisella sateenkaarevalla suomalaisekka olisi mahdollisuus saada liveaikaista vertaistukea kotipaikastaan riippumatta. Kiinnostuitko? Tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi, kysy ammattilaiselta seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä. Puhelinpäivystys ma ja to klo 19-21, puhelinnumero 044 300 2355. Lisätietoja saat Sinuiksi -nettisuvuilta.

Setan sivuilla Mistä apua? löydät paljon erilaisia auttavia kanavia, jossa ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoiset ovat valmiita sinua auttamaan asiassa kuin asiassa.


Sukupuoli-identiteetin tutkimusklinikkaTays - Trans-poliklinikka

Taysin trans-poliklinikalla tutkitaan sukupuoli-identiteetin ristiriidasta kärsiviä henkilöitä. He saattavat kokea olevansa transsukupuolisia tai heidän sukupuoli-identiteettinsä vaatii muutoin selvittelyä. Tutkimusjaksot ovat aikuisikäisille, 18 vuotta täyttäneille suunnattuja, ja käynnit ovat tutkittavalle maksuttomia.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, että kyseessä on transsukupuolisuus eikä psykiatrinen häiriö tai tilapäinen ajatus sukupuolen muuttamisesta tai nuoren laaja-alainen identiteettihäiriö.

Hus - Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka

Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka on kaksikielinen valtakunnallinen erityistason yksikkö, jossa tutkitaan sukupuoli-identiteetin ristiriidasta kärsiviä potilaita ja koordinoidaan siihen liittyviä hoitoja. Erityistason tutkimukset käynnistyvät 6kk kuluessa lähetteen hyväksymisestä.

Toiminnan keskiössä on sukupuolen korjaamista toivovien potilaiden kokonaistilanteen arviointi ja heidän mahdollisten somaattisten hoitojensa koordinointi yhteistyössä endokrinologien, gynekologien, otologien, foniatrien ja plastiikkakirurgien kanssa (STM:n asetus 1053/2002).SeksiVäestöliiton sivuilta löydät kaikenlaista tärkeätä infoa seksiin liittyen. Suosittelen käymään tutustumassa vaikka paljon jo kyseisestä aiheesta saatatte tietää, mutta on myös paljon sellaista mitä ei aina muista miettiä tai ole tullut mietittyä.

Seksihän on toimintaa, joka tuottaa nautintoa. Seksistä voi nauttia yksin, jolloin se on esimerkiksi haaveilua, fantasioita tai itsetyydytystä. Seksistä voi nauttia myös yhdessä toisen ihmisen kanssa esimerkiksi hyväilemällä tai rakastelemalla. Milloin olen valmis yhdyntään?

Kaikkia nuoria, ympäri maailman, sukupuolesta, ihonväristä, seksuaalisesta suuntauksesta tai terveydentilasta riippumatta koskevat seksuaalioikeudet. Kaikilla on oikeus elämään, oikeus nauttia seksuaalisuudesta, oikeus tietoon seksuaalisuudesta, oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi, oikeus seksuaaliterveydenhuoltoon sekä oikeus osallistua seksuaaliterveyttä koskevaan päätöksen tekoon.

Rikoslain 20. luvussa (seksuaalirikokset) määritellään niin sanotut suojaikärajat. Suojaikärajojen tarkoituksena on turvata alaikäisen kasvurauha ja suojella tämän terveyttä. Kansainväliset sopimukset edellyttävät, että alaikäisiä suojellaan seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä. Suojaikärajat ovat Suomessa 16 vuotta ja 18 vuotta. Lue suojaikärajoista tästä.

Jos haluat, voit myös tilata ilmaiseksi Väestöliiton Whatsapp – uutiskirjeen seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Tallenna numeromme 040 637 7821 puhelimeesi esimerkiksi nimellä ”Väestöliiton Vinkit”.
2. Lähetä meille WhatsAppissa viesti, jossa kerrot myös nimimerkkisi, esimerkiksi ”Tilaan vinkit. T. Aleksi”. Lisäämme sinut vinkkilistalle.
3. Saat sen jälkeen n. kerran kuussa meiltä viestin, jossa kuulet ensimmäisenä uusista tapahtumista, saat seurusteluvinkkejä ja tietoa palveluista. Emme vastaa viesteihin WhatsAppissa – jos tarvitset henkilökohtaisia neuvoja, varaa nettivastaanottoaika tai lähetä meille kysymys Kysy Asiantuntijalta – palstalle (www.vaestoliitto.fi/nuoret). Chatti auki tortaisin klo 14-16, löydät sen sivun oikeasta alakulmasta.
4. Voit milloin tahansa lopettaa viestien saamisen lähettämällä meille viestin "Eroa".

Lue yleisimmistä sukupuolitaudeista täältä.

Lue seksuaalioikeuksien julistus täältä.