Toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Ennen perustoimeentulotuen hakemista pitää selvittää, voiko saada muita tuloja tai etuuksia, esimerkiksi työttömyysturvaa ja asumistukea. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus.

Kela antaa päätöksen perustoimeentulotuesta normaalisti viimeistään 7 arkipäivän (ma-pe) kuluessa siitä, kun hakemuksesi on saapunut Kelaan. Tämä edellyttää, että Kela on saanut myös kaikki hakemukseesi tarvittavat liitteet. (Esim. vuokrasopimus, laskut)

Esim. Jos toimeentulotukihakemuksesi saapuu Kelaan maanantaina, hakemuksesi ratkaistaan viimeistään seuraavan viikon keskiviikkona, jollei väliin osu arkipyhiä tai niihin verrattavia päiviä.
Jos perustoimeentulotukea hakevalla henkilöllä tulee äkillinen kriisi, hän voi pyytää kiireellistä käsittelyä joka käsitellään samana päivänä hakemuksestasi tai seuraavana arkipäivänä. Raha on tällöin tilillä 2 päivää päätöksen teosta. Kiireellisissä tilanteissa voit saada myös kiireellisen maksusitoumuksen lääkkeisiin tai elintarvikkeisiin.

’’Maksusitoumus lääkkeisiin tulee sähköisenä apteekkiin, tarvitset vain lääkkeen nimen ja henkilöllisyystodistuksen tai kelakortin.’’

Tästä linkistä lisää tietoa maksusitoumuksesta apteekkiin.

Kiireellisissä tilanteissa sinun on asioitava joko puhelimitse tai toimistossa ja esitettävä perusteet kiireellisyydelle. Kiireellisessä hakemuksessa voi olla kyse esimerkiksi odottamattomasta elämäntilanteen muutoksessa, johon et ole voinut ennalta varautua.
Voit tarkistaa verkkoasiointipalvelusta, onko hakemuksesi ratkaistu ja koska etuus maksetaan. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada?

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Perustoimeentulotukea voi saada perusosalla katettaviin menoihin ja muihin perusmenoihin.

Perusosa on kiinteä summa, joka on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin. Näitä menoja ei siis huomioida erikseen perustoimeentulotuessa, vaan ne sisältyvät perusosaan yhtenä kokonaisuutena. Näin ollen sinun ei tarvitse esittää tositteita (esim. kuitteja tai laskuja) perusosalla katettavista menoista Perusosan määrä yksin asuvalle on 491,21 euroa, vuonna 2018.

Perusosalla katetaan:
• ravintomenot
• vaatemenot
• vähäiset terveydenhuoltomenot (esim. itsehoitolääkkeet)
• henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot
• paikallisliikenteen käyttö
• sanomalehden tilaus
• puhelimen ja tietoliikenteen käyttö
• harrastus- ja virkistystoiminta
• muut vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

Muina perusmenoina otetaan huomioon kohtuullisen suuruisena:

asumismenot (esim. vuokra, vastike, omakotitalon hoitomenot, taloussähkö ja kotivakuutus)
välttämättömät muuttokustannukset ja vuokravakuudet
muut kuin perusosaan sisältyvät julkisen terveydenhuollon menot (esim. terveyskeskuksen asiakasmaksut, reseptilääkkeiden omavastuuosuudet ja silmälasit)
lasten kunnallisen päivähoidon sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot
lapsen tapaamisesta etävanhemmalle aiheutuvat menot siltä osin, kun ne perustuvat kunnan sosiaalihuollon vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen
• välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkustusasiakirjan hankintamenot.

Sinun pitää aina tarvittaessa esittää muihin perusmenoihisi liittyvät selvitykset (esim. vuokrasopimus tai lasku).

Perustiedot toimeentulotuesta löydät Kelan pikaoppaasta.
Kuka voi saada perustoimeentulotukea? Katso tästä.
Ohjeet toimeentulotuen hakemiseen.
Muita ohjeita ja neuvoja löydät Kelan kysymyspalstalta.

Näin haet perustoimeentulotukea
Näin täytät verkkohakemuksen