Yleinen asumistuki

Opiskelija siirtyivät yleisen asumisetuen piiriin 1.8.2017. Opiskelijat saavat yleistä asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin. Tukea myönnettäessä ei siis huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja. Opiskelijoiden on haettava asumistukea joko verkkoasiointipalvelussa tai lomakkeella Yleinen asumistuki (AT1).

Jos sinulla on vähän tuloja, voit hakea tukea asumisen kuluihin. Asumistuen suuruus vaihtelee. Siihen vaikuttavat omat tulosi, asumiskulusi (vuokra, sekä vesi- ja lämmityskulut) ja sijantikunta sekä se, montako aikuista ja lasta asunnossasi asuu. Jos asut samassa asunnossa puolisosi kanssa ja hän tienaa yli tietyn rajan, et voi saada asumislisää, vaikka sinulla olisi pienet tulot. Voit saada yleistä asumistukea vuokra-, omistus-, asumisoikeus- ja osaomistusasuntoon. Jos olet asepalveluksessa Suomen armeijassa, voit saada asumistukea tai sotilasavustusta armeijan ajalta.

Asumisentukea ei tarvitse takaisin maksaa, paitsi niissä tilanteissa, kun kela on syystä tai toisesta antanut liikaa rahaa tilillesi. Tämä voi johtua mm. kelan sisäisestä virheestä, jos tulosi ovat muuttuneet ja et ole ilmoittanut muutoksesta asumisentukeen. Tämä koskee jokaista kelan päättämää tukea.

Sinun on pikaisesti ilmoitettava Kelaan seuraavista muutoksista:

 • - Ruokakuntasi bruttokuukausitulot suurenevat vähintään 400 euroa.

 • - Ruokakuntasi hyväksyttävät asumismenot pienenevät vähintään 50 euroa.

 • - Vaihdat asuntoa tai muutat pois asunnosta, johon asumistuki on myönnetty.

 • - Sinulle tai ruokakuntaasi kuuluvalle syntyy oikeus eläkkeensaajan asumistukeen.

 • - Ruokakuntaasi kuuluvien henkilöiden määrä tai kokoonpano muuttuu pysyvästi.

 • - Ruokakuntaasi kuuluva henkilö muuttaa ulkomaille tai oleskelee ulkomailla.

 • - Ruokakuntasi ottaa alivuokralaisen tai luopuu alivuokralaisesta.

 • - Ruokakuntasi käytössä olevan asunnon hallintamuoto muuttuu.

 • - Solmit avioliiton, tai avioliitto purkautuu.

 • - Muutat avoliittoon, tai avoliitto päättyy.


Jos et ilmoita muutoksista, sinulle voidaan maksaa tukea aiheettomasti tai väärän suuruisena. Jos asumistuen määrä pienenee tarkistuksessa, tarkistus tehdään muutoksen mukaisesta tarkistusajankohdasta lähtien. Tällöin sitä joudutaan perimään myöhemmin takaisin.

Sinun kannattaa myös viipymättä ilmoittaa, jos

 • - ruokakuntasi bruttokuukausitulot pienenevät vähintään 200 e/kk

 • - ruokakuntasi hyväksyttävät asumismenot suurenevat vähintään 50 e.


Jos sinulla tulee tilanne jossa kela ilmoittaa takaisin perinnästä ota heti yhteys kelaan ja sovi tapaaminen lähimpään kela konttoriin.

Kelan henkilöasiakkaille suunnatuilta sivuilta löydät myös muita palveluita.

Laske Kelan laskurilla, voitko saada asumistukea.

Lue lisää asumisen tuista Kelan sivuilta. Asumistukea voit hakea Kelan asiointipalvelusta.

Kelan henkilöasiakkaille suunnatuilta sivuilta löydät myös muita palveluita.