Ammattiliitot pyrkivät parantamaan työntekijöiden työehtoja, sekä puolustamaan työntekijöiden oikeuksia. Suomessa on noin 80 erilaista ammattiliittoa joista 35 kuuluu Akavaan, 21 SAK:hon ja 17 STTK:hon.
Suomessa toimivat keskusjärjestöt ovat Akava, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) ja Toimihenkilökeskusjärjestö (STTK).

Yleinen työttömyyskassa (YTK) on ammattiliittoihin sitoutumaton työttömyyskassa. Keskusjärjestöihin kuuluu monia eri ammattialojen liittoja. Kun pääset töihin, kannattaa heti liittyä haluamaansa oman alan liittoon, tai yleiseen työttömyyskassaan.

Suurimmat ammattiliitot:

- Palvelualojen ammattiliitto PAM (SAK), jäsenmaksu on 1,5% bruttopalkasta
- Julkisten ja hyvintialojen liitto JHL (SAK), jäsenmaksu on 1,38% bruttopalkasta
- Sosiaali- ja tervesyalan järjestö Tehy (STTK), jäsenmaksu 1,1% bruttopalkasta
- Metallityöväen liitto (SAK), jäsenmaksu 1,49% bruttopalkasta
- Ammattiliitto Pro (STTK), jäsenmaksu 1,4% bruttopalkasta
- Opetusalan ammattijärjestö OAJ (Akava), 1,2% bruttopalkasta
- Rakennusliitto (SAK), jäsenmaksu on 1,55% bruttopalkasta
- Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer (STTK), jäsenmaksu 1,2% bruttopalkasta
- Tekniikan Akateemisten liitto TEK (Akava), jäsenmaksu täysjäsenellä 360€ vuodessa (30€/kk)
- Insinööriliitto (Akava), jäsenmaksu vaihtelee jäsenjärjestön mukaan mutta on n. 32,75€ - 35,25€/kk
- Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry (STTK), jäsenmaksu 1,32% - 1,40% bruttopalkasta
- Teollisuusalojen ammattiliitto Team (SAK), jäsenmaksu 1,49% bruttopalkasta
- Suomen Ekonomit (Akava), jäsenmaksu 311€ - 351€ vuodessa


Miksi kannattaa kuulua ammattiliitton?


Liittoon kuuluminen tuo korvaamatonta apua kun kohtaat ongelmia työelämässä sekä saat paljon erilaisia etuja (liittokohtaisia).

-> apua ja neuvoja
-> työttömyysturvaa
-> jäsenlehden
-> alennuksia ja etuja
-> koulutusta
-> tapahtumia ja muuta toimintaa

Kun jäät työttämäksi voit saada ansiosidonnaista päivärahaa, jos olet ollut työssä ja liiton jäsen vähintään 6 kuukautta (ja maksanut jäsenmaksun!) ennen työttömyyden alkamista. Yrittäjän työssäoloehtoon vaaditaan, että henkilö on neljän edellisen vuoden aikana työskennellyt yhteensä 18 kuukautta.

Ansiopäivärahan työssäoloehto täyttyy, kun työntekijä on edellisen 28 kuukauden aikana ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa eli noin 6 kuukautta. Työviikossa täytyy olla vähintään 18 tuntia. Muita edellytyksiä on, että olet 17-64 vuotias, asut Suomessa, työkykyinen ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työkkäriin. Työssäoloehdon 28 kuukautta kestävää aikaväliä voi pidentää hyväksyttävällä syyllä, esimerkiksi päätoimisen opiskelun, äitiysloman tai asevelvollisuuden takia.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään 400 työttömyyspäivältä. Mikäli henkilöllä on työhistoriaa alle kolme vuotta, enimmäiskesto on 300 päivää.