Seksuaalioikeuksien julistus

World Association for Sexual Health 2014

 

 • Oikeus seksuaaliseen vapauteen

Seksuaalinen vapaus sisältää yksilöiden mahdollisuuden ilmaista omaa seksuaalisuuttaan täydesti. Se ei kuitenkaan sisällä minkäänlaista seksuaalista väkivaltaa, hyväksikäyttöä tai seksuaalista riistoa missään elämänvaiheessa tai –tilanteessa.

 

 • Oikeus seksuaaliseen itsemääräämiseen, loukkaamattomuuteen ja ruumiilliseen turvallisuuteen.

Tämä oikeus sisältää kyvyn tehdä itsenäisiä päätöksiä omasta seksuaalielämästä oman ja yhteisön etiikan sisällä. Siihen sisältyy myös oman kehon hallinta ja nautinto vapaana kidutuksesta, silpomisesta tai mistä tahansa väkivallasta.

 

 • Oikeus seksuaaliseen yksityisyyteen.

Tähän sisältyy oikeus intiimiyttä koskeviin yksilöllisiin päätöksiin ja käyttäytymiseen, mikäli ne eivät loukkaa muiden seksuaalioikeuksia.

 

 • Oikeus seksuaaliseen tasa-arvoon.

Tämä tarkoittaa vapautta kaikesta syrjinnästä sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, ihonvärin, sosiaaliluokan, uskonnon ja fyysisen tai psyykkisen vamman vuoksi.

 

 • Oikeus seksuaaliseen mielihyvään.

Seksuaalinen mielihyvä, mukaan lukien itsetyydytys, on fyysinen, psyykkisen, älyllisen ja hengellisen hyvinvoinnin lähde.

 

 • Oikeus seksuaalisten tunteiden ilmaisuun.

Seksuaalinen ilmaisu on enemmän kuin eroottista mielihyvää tai seksuaalista toimintaa. Yksilöllä on oikeus ilmaista seksuaalisuuttaan kommunikoimalla, koskettamalla, ilmaisemalla tunteita ja rakastamalla.

 

 • Oikeus vapaaseen seksuaaliseen liittymiseen.

Tämä tarkoittaa mahdollisuutta mennä naimisiin tai olla menemättä, mahdollisuutta erota ja mahdollisuutta solmia muunlaisia vastuullisia seksuaalisia tunteita.

 

 • Oikeus tehdä vapaita ja vastuullisia valintoja lisääntymiseen.

Tämä sisältää oikeuden päättää hankkiiko lapsia vai ei, oikeuden päättää lasten lukumäärästä ja ajoituksesta sekä oikeuden kattaviin syntyvyyden säätelyn menetelmiin.

 

 • Oikeus tieteellisesti tutkittuun tietoon seksuaalisuudesta.

Tämä oikeus tarkoittaa sitä, että tieto seksuaalisuudesta tulee tuottaa riippumattoman ja eettisen tutkimuksen avulla, ja että tätä tietoa jaetaan sopivilla tavoilla yhteiskunnan kaikille tahoille

 

 • Oikeus kattavaan seksuaalikasvatukseen.

Tämä on elämän pituinen prosessi syntymästä halki elämänkaaren ja se tulisi koskea kaikkia yhteisön instituutioita.

 

 • Oikeus seksuaalipalveluihin.

Seksuaaliterveyspalveluiden tulisi olla käytettävissä kaikkien seksuaalisuuteen liittyviin huolenaiheisiin, ongelmien ja toimintahäiriöiden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.