Oppivelvollisuus – mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen?

18 vuotta täyttäville oma täysi-ikäistymispakkaus!
23.3.2020
Satasairaalan päivystyksen neuvontanumero vaihtuu
5.5.2020
18 vuotta täyttäville oma täysi-ikäistymispakkaus!
23.3.2020
Satasairaalan päivystyksen neuvontanumero vaihtuu
5.5.2020

Nuortenideat.fi - Oppivelvollisuus asiaa

Oppivelvollisuus laajenee vuonna 2021 nykyisestä 16 vuodesta 18 vuoteen. Tämä tarkoittaa, että kaikki jatkavat koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen. Lakia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, joiden oppivelvollisuus nykyisen lain mukaan päättyy vuonna 2021. Käytännössä se tarkoittaa niitä oppilaita, jotka päättävät peruskoulun yhdeksännen luokan keväällä 2021.

Oppivelvollisuuden noston jälkeen jokainen oppivelvollinen saa toisen asteen ammatillisen tai lukiokoulutuksen maksutta. Maksuttomuuteen sisältyy opiskelun aikana tarvittavat oppimateriaalit ja välineet. Lue lisää oppivelvollisuuden laajentamisesta.

Käy myös antamassa oma mielipiteesi asiaan peukulla ja/tai extra nopeaan kyselyyn vastaamalla nuortenideat.fi